Rodzaje wódki{0}

Wódki można podzielić bardzo prosto. Tak prosto jak prosty jest sposób ich wytwarzania. Mamy zatem wódki czyste i gatunkowe. Wódki czyste to rozcieńczony wodą spirytus rektyfikowany do wartości około czterdziestu procent. Wśród wódek czystych możemy wyróżnić wódki zwykłe, gdzie spirytus wytwarzany jest z zacieru zbożowego albo ziemniacznego, wódki wyborowe, wykonywane ze spirytusu poddanego dwukrotnej destylacji, wódki luksusowe wykonywane ze spirytusu wielokrtonie destylowanego. Im więcej destylacji tym czystszy spirytus, a co za tym idzie, lepsza jakość alkoholu i mniejszy problem dnia następnego. Wódki gatunkowe to z kolei wódki zwykłe z dodatkami smakowymi, na przykład wyciągami ziołowymi, olejkami zapachowymi, barwnikami.